40k2k22 - Turniej Warhammer 40k 4-ta edycja
40k2k22 - Warhammer 40k 4th ed tournament

40k2k22 image

Format:
Singiel, 1500 points, 3 bitwy. Scenariusze: Cleanse, Secure and Control, Recon, (wszystkie na poziomie Gamma).

Format:
Single, 1500 points, 3 battles. Scenarios: Cleanse, Secure and Control, Recon (all at Gamma level).

Strona na facebook wydarzenia:
40k2k22

Facebook event page:
40k2k22

Termin i miejsce:
15 października 2022
KONSTANCIŃSKI DOM KULTURY
Adres: ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna
facebook

Date and place:
October 15th, 2022
KONSTANCIN COMMUNITY CENTRE
Address: ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna
facebook

Rozpiski | Rosters:
KLIKNIJ, ŻEBY POBRAĆ | CLICK TO DOWNLOAD

Copernicus Corporation

Sponsorzy nagród | Sponsors of prizes :

Borpolka

Wyniki turnieju / Results

Miejsce/Standing Gracz/Player Armia/Army Małe zdobyte/Small gained Duże zdobyte/Big gained
1Jarek WestermarkTyranids624556
2Jakub PolkowskiOrks211437
3Bartłomiej SzenkImperial Guard-51033
4Adam KaSisters of Battle-155423
5Jakub JesiotrDeath Guard-199523
6Jan MielczarskiOrks-43008

1 bitwa / 1st battle

Stół
Table
Gracz/Player Armia/Army Małe zdobyte
Small gained
Małe stracone
Small lost
Różnica małych
Small difference
Duże zdobyte
Big gained
1 Jarek Westermark Tyranids 3000 170 2830 20
1 Jakub Jesiotr Death Guard 170 3000 -2830 0
2 Jan Mielczarski Orks 624 3000 -2376 0
2 Jakub Polkowski Orks 3000 624 2376 20
3 Bartłomiej Szenk Imperial Guard 2541 705 1836 20
3 Adam Ka Sisters of Battle 705 2541 -1836 0

2 bitwa / 2nd battle

Stół
Table
Gracz/Player Armia/Army Małe zdobyte
Small gained
Małe stracone
Small lost
Różnica małych
Small difference
Duże zdobyte
Big gained
1 Jarek Westermark Tyranids 3000 409 2591 20
1 Bartłomiej Szenk Imperial Guard 409 3000 -2591 0
2 Jakub Polkowski Orks 1755 1193 562 13
2 Adam Ka Sisters of Battle 1193 1755 -562 7
3 Jan Mielczarski Orks 830 1910 -1080 4
3 Jakub Jesiotr Death Guard 1910 830 1080 16

3 bitwa / 3rd battle

Stół
Table
Gracz/Player Armia/Army Małe zdobyte
Small gained
Małe stracone
Small lost
Różnica małych
Small difference
Duże zdobyte
Big gained
1 Jarek Westermark Tyranids 1807 983 824 16
1 Jakub Polkowski Orks 983 1807 -824 4
2 Bartłomiej Szenk Imperial Guard 1391 1146 245 13
2 Jakub Jesiotr Sisters of Battle 1146 1391 -245 7
3 Adam Ka Death Guard 1280 436 844 16
3 Jan Mielcarski Orks 436 1280 -844 4

Galeria zdjęć / Photo gallery:

Zasady:
Warhammer 40k 4th edition.

Termin nadsyłania rozpisek i zdjęć armii - na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem imprezy na adres contact@battle-reports.org

Rules:
Warhammer 40k 4th edition.

Army lists and army photos must be sent in to contact@battle-reports.org at least 14 days before the event.

Ograniczenia:
- korzystamy z najnowszych podręczników 4 ed (lub 3 ed, jeśli dana armia nie była aktualizowana).
- nie wystawiamy specjalnych bohaterów

Limitations:
- we use the latest 4th ed army books (or 3rd, if the army didn't get a new codex in 4th edition),
- we do not field special characters,

Wpisowe:
50zł od gracza. Uwaga! Ze względu na wymagania Domu Kultury i organizacyjne wpisowe jest płatne z góry na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem imprezy na konto Domu Kultury.
UWAGA! LIMIT UCZESTNIKÓW TO 10 OSÓB!
Dane do przelewu:
Przelew z opisem "Turnieju Gier Bitewnych 15.10 - Imię i nazwisko uczestnika" proszę robić na rachunek bankowy KDK: Bank Spółdzielczy O/Konstancin- Jeziorna nr 04 80020004 0200 1544 2002 0112

Entry fee:
PLN 50 per player. Attention! Due to the requirements of the Community Centre, and to ease the process of organisation, payment has to be made at least 21 days before the event into the account of the Cultural Centre.
ATTENTION! LIMIT OF PARTICIPANTS IS 10 PERSONS!
Bank transfer details:
Please title the transfer "Turnieju Gier Bitewnych 15.10 - Name and surnames of the participant". Please make the transfer into the following bank account: KDK: Bank Spółdzielczy O / Konstancin-Jeziorna PL04 80020004 0200 1544 2002 0112

Wymagania:
Full Painted + NoProx + WYSIWYG. Osób które nie brały udziału we wcześniejszych rozgrywkach Oldhammerowych mają obowiązek przesłać zdjęcia swoich armii w celu weryfikacji.

Uczestnictwo oznacza automatyczną zgodę na publikację zdjęć swoich figurek/osoby w galerii imprezy oraz na stronach domu kultury jak i powiązanych.

SUPER ISTOTNE!!! Kawa będzie z kapsułek - prosiłbym o przyniesienie ze sobą swoich kubków i łyżek!

Requirements:
Fully Painted + No Proxy + WYSIWYG. Players who have not participated in earlier Oldhammer events are required to send photos of their armies for verification..

By participating you agree to the publication of photos of your miniatures / all contestants in the event gallery and on the pages of the Community Centre, as well as related ones.

SUPER IMPORTANT !!! Coffee will be from capsules - you should bring your own mug and a spoon!

System punktacyjny liczymy w/g tabelki z uwzględnieniem: (Zwycięzca - Przegrany)
Różnica w małych punktach Duże punkty

We use the following scoring system: (Winner - Loser)
Difference in small points. Big points

0 - 150 10:10
151 - 750 13:7
751 - 1200 16:4
1201+ 20:0

Punkty karne tabeli:
-1 punkt brak kostek/linijek akcesoriów do gry,
-1 punkt brak papierowego AB, (może być ksero),
-1 punkt za nie przysłanie rostera w terminie,
-x punktów za przeciąganie bitwy

Niepomalowane modele lub takie z brakiem wysiwyg'u - ściągamy figurki ze stołu. (Koniecznie, ustal przed turniejem wysiwyg jeśli masz choć najmniejsze wątpliwości, tak samo z malowaniem).

Penalty points:
-1 point no dice/ tape measures / accessories for the game,
-1 point no paper AB, (can be photocopied),
-1 point for not sending the roster on time,
-x points for dragging out the battle

Unpainted models or those without wysiwyg - will be taken off the table. (If you have any doubts whether a miniature meets the wysiwyg/painting requirements - send photos of it before the tournament).

Nagrody:
Przewidziane są nagrody rozlosowane wśród uczestników.

Awards:
There are prizes drawn among the participants.

Plan imprezy / Event plan:
8:00 - 11:30 - 1 bitwa / 1st battle
11:40 - 15:10 - 2 bitwa / 2nd battle
15:20 - 18:50 - 3 bitwa / 3rd battle
19:00 - rozdanie nagród i zakończenie imprezy / drawing of prizes and closing of the event

Uczestnicy: WPŁATA / ROZPISKA | Participants: PAYMENT / ROOSTER
1] Jarosław Westermark (Tyranids) - / -
2] Jakub Jesiotr (Death Guard) - / -
3] Jakub Polkowski (Orks) + / +
4] Bartłomiej Szenk (Imperial Guard) - / +
5] Adam Ka (Witchhunters) - / +
6] Jan Mielczarski (Orks) - / -
7]
8]
9]
10]

Challenge/Paringi do 1 bitwy / Stół: | Challanges / Pairs for the 1st battle / Table:
1] Jarosław Westermark (Tyranids) vs Jakub Jesiotr (Death Guard)
2] Jan Mielczarski (Orks) vs Jakub Polkowski (Orks)
3] Adam Ka (Witchhunters) vs Bartłomiej Szenk (Imperial Guard)
4]
5]