40k2k23 #2 - Turniej Warhammer 40k 4-ta edycja
40k2k23 #2 - Warhammer 40k 4th ed tournament

40k2k23 image

Format:
Singiel, 1500 points, 3 bitwy.
Scenariusze: Poziom Gamma.

1st battle: RETRIEVE ORKARRIS DATA
Several servo-skulls containing vital data have been lost within this region. Locate and retrieve these at all costs.

OBJECTIVE: CONTROL
The items to be secured are represented by a total of 3 Servo-skulls counters. Each player alternates placing a Servo-skull counter until they are all on the table. Toss a coin to see who places a counter first. A counter may not be placed in impassable terrain, nor may one be placed within 12" of a table edge or anywhere counter. The counter cannot be placed within the deployment zone and not within 4" from each deployment zone. If a player controls a Servo-skull counter at the beginning of his turns 2-6 he gains additional 50 victory points for each turn.

2nd battle: TAKE AND HOLD(rulebook p.83)

3rd battle: NOT A STEP BACK!
The enemy forces started a counter-offensive at the exact moment your force did. Retreat means death.
There is only one direction - forward!


OBJECTIVE: SECURE&CONTROL
The table is divided into quarters. If a player controls one more quarter than the enemy at the beginning of his turns 2-6 he gains additional 75 victory points for each turn. If he controls two quarters more than he will earn 150 victory points.
Control in this case means that there are no enemy scoring units in that quarter and you have.

Format:
Single, 1500 points, 3 battles.
Scenarios: Gamma level.

Strona na facebook wydarzenia:
40k2k23

Facebook event page:
40k2k23

Termin i miejsce:
21 stycznia 2023
KONSTANCIŃSKI DOM KULTURY
Adres: ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna
facebook

Date and place:
January 23th, 2023
KONSTANCIN COMMUNITY CENTRE
Address: ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna
facebook

Rozpiski | Rosters:
KLIKNIJ, ŻEBY POBRAĆ | CLICK TO DOWNLOAD

Sponsorzy nagród | Sponsors of prizes :

Copernicus Corporation

Spellcrow

WH40K2K23 - rozdanie nagród / awards ceremony

Wyniki turnieju / Results

Miejsce/Standing Gracz/Player Armia/Army Małe zdobyte/Small gained Duże zdobyte/Big gained
1 Jędrzej Duda Orks 3134 50
2 Bartłomiej Szenk Blood Angels 2980 40
3 Adam Ka Witchhunters 1647 40
4 Mikołaj Szenk Necron -1586 20
5 Jakub Jesiotr Death Guard -2261 17
6 Jan Mielczarski Orks -3914 13

1 bitwa / 1st battle

Stół
Table
Gracz/Player Armia/Army Małe zdobyte
Small gained
Małe stracone
Small lost
Różnica małych
Small difference
Duże zdobyte
Big gained
1 Jakub Jesiotr Death Guard 1593 435 1158 17
1 Mikołaj Szenk Nekron 435 1593 -1158 3
2 Jędrzej Duda Orks 2050 532 1518 20
2 Bartłomiej Szenk Blood Angels 532 2050 -1518 0
3 Adam Ka Witch hunters 1315 510 805 15
3 Jan Mielcarski Orks 510 1315 -805 5

2 bitwa / 2nd battle

Stół
Table
Gracz/Player Armia/Army Małe zdobyte
Small gained
Małe stracone
Small lost
Różnica małych
Small difference
Duże zdobyte
Big gained
1 Jędrzej Duda Orks 2027 446 1581 20
1 Jakub Jesiotr Death Guard 446 2027 -1581 0
2 Adam Ka Witch hunters 1272 395 877 15
2 Mikołaj Szenk Necron 395 1272 -877 5
3 Jan Mielcarski Orks 0 2660 -2660 0
3 Bartłomiej Szenk Blood Angels 2660 0 2660 20

3 bitwa / 3rd battle

Stół
Table
Gracz/Player Armia/Army Małe zdobyte
Small gained
Małe stracone
Small lost
Różnica małych
Small difference
Duże zdobyte
Big gained
1 Jędrzej Duda Orks 726 691 35 10
1 Adam Ka Witch hunters 691 726 -35 10
2 Bartłomiej Szenk Blood Angels 1950 112 1838 20
2 Jakub Jesiotr Death Guard 112 1950 -1838 0
3 Mikołaj Szenk Necron 1435 986 449 12
3 Jan Mielcarski Orks 986 1435 -449 8

Galeria zdjęć / Photo gallery:

Zasady:
Warhammer 40k 4th edition.

Termin nadsyłania rozpisek i zdjęć armii - na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem imprezy na adres contact@battle-reports.org

Rules:
Warhammer 40k 4th edition.

Army lists and army photos must be sent in to contact@battle-reports.org at least 14 days before the event.

Ograniczenia:
- korzystamy z najnowszych podręczników 4 ed (lub 3 ed, jeśli dana armia nie była aktualizowana).
- nie wystawiamy specjalnych bohaterów

Limitations:
- we use the latest 4th ed army books (or 3rd, if the army didn't get a new codex in 4th edition),
- we do not field special characters,

Wpisowe:
50zł od gracza. Uwaga! Ze względu na wymagania Domu Kultury i organizacyjne wpisowe jest płatne z góry na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem imprezy na konto Domu Kultury.
UWAGA! LIMIT UCZESTNIKÓW TO 20 OSÓB!
Dane do przelewu:
Przelew z opisem "Turnieju Gier Bitewnych 21.01 - Imię i nazwisko uczestnika" proszę robić na rachunek bankowy KDK: Bank Spółdzielczy O/Konstancin- Jeziorna nr 04 80020004 0200 1544 2002 0112

Entry fee:
PLN 50 per player. Attention! Due to the requirements of the Community Centre, and to ease the process of organisation, payment has to be made at least 21 days before the event into the account of the Cultural Centre.
ATTENTION! LIMIT OF PARTICIPANTS IS 20 PERSONS!
Bank transfer details:
Please title the transfer "Turnieju Gier Bitewnych 21.01 - Name and surnames of the participant". Please make the transfer into the following bank account: KDK: Bank Spółdzielczy O / Konstancin-Jeziorna PL04 80020004 0200 1544 2002 0112

Wymagania:
Full Painted + NoProx + WYSIWYG. Osób które nie brały udziału we wcześniejszych rozgrywkach Oldhammerowych mają obowiązek przesłać zdjęcia swoich armii w celu weryfikacji.

Uczestnictwo oznacza automatyczną zgodę na publikację zdjęć swoich figurek/osoby w galerii imprezy oraz na stronach domu kultury jak i powiązanych.

SUPER ISTOTNE!!! Kawa będzie z kapsułek - prosiłbym o przyniesienie ze sobą swoich kubków i łyżek!

Requirements:
Fully Painted + No Proxy + WYSIWYG. Players who have not participated in earlier Oldhammer events are required to send photos of their armies for verification..

By participating you agree to the publication of photos of your miniatures / all contestants in the event gallery and on the pages of the Community Centre, as well as related ones.

SUPER IMPORTANT !!! Coffee will be from capsules - you should bring your own mug and a spoon!

System punktacyjny liczymy w/g tabelki z uwzględnieniem:

Różnica małych punktów  Duże punkty
0 - 149 10:10
150 - 299 11:9
300 - 449 12:8
450 - 599 13:7
600 - 749 14:6
750 - 899 15:5
900 - 1049 16:4
1050 - 1199 17:3
1200 - 1349 18:2
1350 - 1499 19:1
1500+ 20:0

We use the following scoring system:

Difference in small points  Big points
0 - 149 10:10
150 - 299 11:9
300 - 449 12:8
450 - 599 13:7
600 - 749 14:6
750 - 899 15:5
900 - 1049 16:4
1050 - 1199 17:3
1200 - 1349 18:2
1350 - 1499 19:1
1500+ 20:0

Punkty karne tabeli:
-1 punkt brak kostek/linijek akcesoriów do gry,
-1 punkt brak papierowego AB, (może być ksero),
-1 punkt za nie przysłanie rostera w terminie,
-x punktów za przeciąganie bitwy

Niepomalowane modele lub takie z brakiem wysiwyg'u - ściągamy figurki ze stołu. (Koniecznie, ustal przed turniejem wysiwyg jeśli masz choć najmniejsze wątpliwości, tak samo z malowaniem).

Penalty points:
-1 point no dice/ tape measures / accessories for the game,
-1 point no paper AB, (can be photocopied),
-1 point for not sending the roster on time,
-x points for dragging out the battle

Unpainted models or those without wysiwyg - will be taken off the table. (If you have any doubts whether a miniature meets the wysiwyg/painting requirements - send photos of it before the tournament).

Nagrody:
Przewidziane są nagrody rozlosowane wśród uczestników.

Awards:
There are prizes drawn among the participants.

Plan imprezy / Event plan:
8:00 - 11:30 - 1 bitwa / 1st battle
11:40 - 15:10 - 2 bitwa / 2nd battle
15:20 - 18:50 - 3 bitwa / 3rd battle
19:00 - rozdanie nagród i zakończenie imprezy / drawing of prizes and closing of the event

Uczestnicy: WPŁATA / ROZPISKA | Participants: PAYMENT / ROOSTER
1] Jędrzej Duda - Orks
2] Jakub Jesiotr - Death Guard
3] Jan Mielczarski - Orks
4] Piotr Michałowski - Space Marines
5] Bartłomiej Szenk - Blood Angels
6] Mikołaj Szenk - Necrons
7] Jakub Polkowski - Orks
8] Adam Ka - Sisters of Battle

Challenge/Paringi do 1 bitwy / Stół: | Challanges / Pairs for the 1st battle / Table:
1] Jakub Jesiotr vs Piotr Michałowski
2] Mikołaj Szenk vs Jakub Polkowski
3] Jan Mielczarski vs Adam Ka
4] Bartłomiej Szenk vs Jędrzej Duda