AKCJA CHWACKA ESKALACJA vol.2
Warhammer Fantasy Battle 6th ed Tournament

AKCJA CHWACKA ESKALACJA vol.2

Format:
3 bitwy: Eskalacja - 1 bitwa 1300 pkt., 2 bitwa 1800 pkt., 3 bitwa 2300 pkt., scenariusz Pitched Battle.

Format:
3 battles: Escalation - 1st battle 1300 pts., 2nd battle 1800 pts., 3rd battle 2300 pts., Pitched Battle scenario.

Termin i miejsce:
14 grudnia 2019 - może się zmienić - będzie potwierdzony we wrześniu!
KONSTANCIŃSKI DOM KULTURY
Adres: ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna
facebook

Date and place:
December 14th, 2019 - in may change - to be confirmed on Septebmer
KONSTANCIN COMMUNITY CENTRE
Address: ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna
facebook

Rozpiski | Rosters:
KLIKNIJ, ŻEBY POBRAĆ | CLICK TO DOWNLOAD

Sponsorzy nagród | Sponsors of prizes :

Borpolka

FGB

Urbanmatz

Encobertura

Copernicus Corporation

Wyniki turnieju / Results

Miejsce/Standing Gracz/Player Armia/Army Miasto/City Małe zdobyte/Small gained Duże zdobyte/Big gained
1 Janusz Szlanta Bretonnia Warszawa 2203 43
2 Jakub Serafin Lizardmen Wrocław 1124 41
3 Tomasz Kmiotek Empire Katowice 1067 38
4 Mikołaj Bołtuć Wood Elves Warszawa 1131 37
5 Kamil Śmigielski Wood Elves Zduńska Wola 544 36
6 Tomasz Beszczyński Vampire Counts Chełmża 622 35
7 Przemysław Ziemkiewicz Dwarves Wrocław 1103 34
8 Witek Matusiak Chaos Zduńska Wola 478 34
9 Adam Mikulski Dark Elves Zduńska Wola -2 32
10 Jakub Polkowski Orcs&Goblins Konstancin 524 31
11 Artur Schodowski High Elves Chełmża -635 28
12 Przemysław Preiss Chaos Dwarves Katowice -499 26
13 Bartek Szenk Dwarves Warszawa -813 26
14 Jakub Adamski Wood Elves Warszawa -394 25
15 Michał Szlanta Dwarves Warszawa -1006 23
16 Janusz Zemanek Empire Wrocław -1044 21
17 Paweł Botor Orcs&Goblins Wrocław -2049 16
18 Mikołaj Tabor Skavem Kielce -2354 14

1 bitwa / 1st battle

Stół
Table
Gracz
Player
Armia
Army
Miasto
City
Małe zdobyte
Small gained
Małe stracone
Small lost
Różnica małych
Small difference
Duże zdobyte
Big gained
1 Tomasz Kmiotek Empire Katowice 1237 458 779 17
1 Jakub Polkowski Orcs&Goblins Konstancin 458 1237 -779 3
2 Mikołaj Bołtuć Wood Elves Warszawa 660 286 374 13
2 Przemysław Preiss Chaos Dwarves Katowice 286 660 -374 7
3 Michał Szlanta Dwarves Warszawa 656 1060 -404 6
3 Adam Mikulski Dark Elves Zduńska Wola 1060 656 404 14
4 Paweł Botor Orcs&Goblins Wrocław 250 888 -638 5
4 Tomasz Beszczyński Vampire Counts Chełmża 888 250 638 15
5 Jakub Adamski Wood Elves Warszawa 596 1101 -505 5
5 Witek Matusiak Chaos Zduńska Wola 1101 596 505 15
6 Jakub Serafin Lizardmen Wrocław 1597 367 1230 20
6 Mikołaj Tabor Skavem Kielce 367 1597 -1230 0
7 Janusz Szlanta Bretonnia Warszawa 902 468 434 14
7 Przemysław Ziemkiewicz Dwarves Wrocław 468 902 -434 6
8 Bartek Szenk Dwarves Warszawa 415 530 -115 9
8 Artur Schodowski High Elves Chełmża 530 415 115 11
9 Kamil Śmigielski Wood Elves Zduńska Wola 1261 205 1056 20
9 Janusz Zemanek Empire Wrocław 205 1261 -1056 0

2 bitwa / 2nd battle

Stół
Table
Gracz
Player
Armia
Army
Miasto
City
Małe zdobyte
Small gained
Małe stracone
Small lost
Różnica małych
Small difference
Duże zdobyte
Big gained
1 Jakub Serafin Lizardmen Wrocław 1579 625 954 16
1 Kamil Śmigielski Wood Elves Zduńska Wola 625 1579 -954 4
2 Tomasz Kmiotek Empire Katowice 1326 1512 -186 9
2 Tomasz Beszczyński Vampire Counts Chełmża 1512 1326 186 11
3 Witek Matusiak Chaos Zduńska Wola 1031 1740 -709 6
3 Janusz Szlanta Bretonnia Warszawa 1740 1031 709 14
4 Adam Mikulski Dark Elves Zduńska Wola 796 728 68 10
4 Artur Schodowski High Elves Chełmża 728 796 -68 10
5 Mikołaj Bołtuć Wood Elves Warszawa 910 355 555 13
5 Bartek Szenk Dwarves Warszawa 355 910 -555 7
6 Przemysław Preiss Chaos Dwarves Katowice 475 743 -268 9
6 Michał Szlanta Dwarves Warszawa 743 475 268 11
7 Przemysław Ziemkiewicz Dwarves Wrocław 1198 531 667 14
7 Jakub Adamski Wood Elves Warszawa 531 1198 -667 6
8 Paweł Botor Orcs&Goblins Wrocław 510 2255 -1745 0
8 Jakub Polkowski Orcs&Goblins Konstancin 2255 510 1745 20
9 Janusz Zemanek Empire Wrocław 1650 860 790 15
9 Mikołaj Tabor Skavem Kielce 860 1650 -790 5

3 bitwa / 3rd battle

Stół
Table
Gracz
Player
Armia
Army
Miasto
City
Małe zdobyte
Small gained
Małe stracone
Small lost
Różnica małych
Small difference
Duże zdobyte
Big gained
1 Jakub Serafin Lizardmen Wrocław 1032 2092 -1060 5
1 Janusz Szlanta Bretonnia Warszawa 2092 1032 1060 15
2 Mikołaj Bołtuć Wood Elves Warszawa 743 541 202 11
2 Tomasz Beszczyński Vampire Counts Chełmża 541 743 -202 9
3 Tomasz Kmiotek Empire Katowice 1274 800 474 12
3 Adam Mikulski Dark Elves Zduńska Wola 800 1274 -474 8
4 Kamil Śmigielski Wood Elves Zduńska Wola 1641 1199 442 12
4 Jakub Polkowski Orcs&Goblins Konstancin 1199 1641 -442 8
5 Artur Schodowski High Elves Chełmża 537 1219 -682 7
5 Witek Matusiak Chaos Zduńska Wola 1219 537 682 13
6 Przemysław Ziemkiewicz Dwarves Wrocław 1339 469 870 14
6 Michał Szlanta Dwarves Warszawa 469 1339 -870 6
7 Przemysław Preiss Chaos Dwarves Katowice 633 490 143 10
7 Bartek Szenk Dwarves Warszawa 490 633 -143 10
8 Janusz Zemanek Empire Wrocław 818 1596 -778 6
8 Jakub Adamski Wood Elves Warszawa 1596 818 778 14
9 Mikołaj Tabor Skavem Kielce 1665 1999 -334 9
9 Paweł Botor Orcs&Goblins Wrocław 1999 1665 334 11

Galeria zdjęć / Photo gallery:

Zasady:
Warhammer Fantasy Battles 6th edition ArmyBuilder, RB, errata, annual FAQ, FAQ armijne.

Termin nadsyłania rozpisek i zdjęć armii - na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem imprezy na adres contact@battle-reports.org

Rules:
Warhammer Fantasy Battles 6th edition Army books, RB, errata, annual FAQ, Army FAQs.

Army lists and army photos must be sent in to contact@battle-reports.org at least 14 days before the event.

Ograniczenia:
- korzystamy z najnowszych podręczników 6ed,
- nie wystawiamy specjalnych bohaterów,
- nie wystawiamy armii z SoC, ani dodatkowych army listów,
- nie korzystamy z jednostek DoW, chyba że jest to samotna armia DoW,
- korzystamy z trial rules do lorów magii z chronicles 2004,
- korzystamy z mutacji chaosu z chronicles 2004 - wliczają się do limitu magicznych przedmiotów i muszą być odwzorowane na modelu.

Dodatkowe interpretacje zasad znajdują się pod adresem: http://www.fallensun.pl/forum_topic.php?nr=23

Limitations:
- we use the latest 6ed army books,
- we do not field armies from SoC, nor any additional army lists,
- we do not field special characters,
- we do not use DoW units, except in a full DoW army,
- we use trial rules for lore of magic from chronicles 2004,
- we use the chaos mutations from chronicles 2004 - they count towards the limit of magic items and must be represented on the model.

Additional interpretations of the rules can be found at: http://www.fallensun.pl/forum_topic.php?nr=23

Wpisowe:
55zł. Uwaga! Ze względu na wymagania Domu Kultury i organizacyjne wpisowe jest płatne z góry na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem imprezy na konto Domu Kultury.
UWAGA! LIMIT UCZESTNIKÓW TO 20 GRACZY!
Dane do przelewu:
Przelew z opisem "Wpisowe za udział w konkursie gry planszowe - Imię i nazwisko uczestników" proszę robić na rachunek bankowy KDK: Bank Spółdzielczy O/Konstancin- Jeziorna nr 91 8002 0004 0200 1544 2002 0001

Entry fee:
55PLN. Attention! Due to the requirements of the Community Centre, and to ease the process of organisation, payment has to be made at least 21 days before the event into the account of the Cultural Centre.
ATTENTION! LIMIT OF PARTICIPANTS IS 20 PLAYERS!
Bank transfer details:
Please title the transfer "Entry fee for participation in the board games competition - Name and surnames of both participants". Please make the transfer into the following bank account: KDK: Bank Spółdzielczy O / Konstancin-Jeziorna PL91 8002 0004 0200 1544 2002 0001

Wymagania:
Full Painted + NoProx + WYSIWYG. Osób które nie brały udziału we wcześniejszych rozgrywkach Oldhammerowych mają obowiązek przesłać zdjęcia swoich armii w celu weryfikacji.

Uczestnictwo oznacza automatyczną zgodę na publikację zdjęć swoich figurek/osoby w galerii imprezy oraz na stronach domu kultury jak i powiązanych.

SUPER ISTOTNE!!! Kawa będzie z kapsułek - prosiłbym o przyniesienie ze sobą swoich kubków!

Requirements:
Fully Painted + No Proxy + WYSIWYG. Players who have not participated in earlier Oldhammer events are required to send photos of their armies for verification..

By participating you agree to the publication of photos of your miniatures / all contestants in the event gallery and on the pages of the Community Centre, as well as related ones.

SUPER IMPORTANT !!! Coffee will be from capsules - you should bring your own mug!

System punktacyjny liczymy w/g tabelki z uwzględnieniem: (Zwycięzca - Przegrany)
Różnica w małych punktach Duże punkty

We use the following scoring system: (Winner - Loser)

Difference in small points. Big points

1 bitwa / 1st battle
0 - 99   10 : 10
100 - 199   11 : 9
200 - 299   12 : 8
300 - 399   13 : 7
400 - 499   14 : 6
500 - 699   15 : 5
600 - 699   16 : 4
700 - 799   17 : 3
800 - 899   18 : 2
900 - 999   19 : 1
1000+   20 : 0

2 bitwa / 2nd battle
0 - 143   10:10
144 - 287   11:9
288 - 431   12:8
432 - 575   13:7
576 - 719   14:6
720 - 863   15:5
864 - 1007   16:4
1008 - 1151   17:3
1152 - 1295   18:2
1296 - 1439   19:1
1440+   20:0

3 bitwa / 3rd battle
0 - 183   10:10
184 - 367   11:9
368 - 551   12:8
552 - 735   13:7
736 - 919   14:6
920 - 1103   15:5
1104 - 1287   16:4
1288 - 1471   17:3
1472 - 1655   18:2
1656 - 1839   19:1
1840 +   20:0

Punkty karne tabeli:
-1 punkt brak kostek/linijek akcesoriów do gry,
-1 punkt brak papierowego AB, (może być ksero),
-1 punkt za nie przysłanie rostera w terminie,
-1 punkt za brak movement tray’ów dla oddziałów piechoty
-x punktów za przeciąganie bitwy

Niepomalowane modele lub takie z brakiem wysiwyg'u - ściągamy figurki ze stołu. (Koniecznie, ustal przed turniejem wysiwyg jeśli masz choć najmniejsze wątpliwości, tak samo z malowaniem).

Penalty points:
-1 point no dice/ tape measures / accessories for the game,
-1 point no paper AB, (can be photocopied),
-1 point for not sending the roster on time,
-1 point for a lack of movement trays for infantry units,
-x points for dragging out the battle

Unpainted models or those without wysiwyg - will be taken off the table. (If you have any doubts whether a miniature meets the wysiwyg/painting requirements - send photos of it before the tournament).

Nagrody:
Przewidziane są nagrody rozlosowane wśród uczestników.

Awards:
There are prizes drawn among the participants.

Plan imprezy / Event plan:
8:00 - 11:30 - 1 bitwa / 1st battle
11:40 - 15:10 - 2 bitwa / 2nd battle
15:20 - 18:50 - 3 bitwa / 3rd battle
19:00 - rozdanie nagród i zakończenie imprezy / drawing of prizes and closing of the event

Uczestnicy: WPŁATA / ROZPISKA | Participants: PAYMENT / ROOSTER
1] Mikołaj Bołtuć (WE) + / +
2] Tomasz Beszczyński (VC) + / +
3] Bartek Szenk (Dwf) + / +
4] Janusz Szlanta (Bre) + / +
5] Artur Schodowski (HE) + / +
6] Przemysław Ziemkiewicz (Dwf) + / +
7] Jakub Adamski (WE) + / +
8] Janusz Zemanek (Emp) + / +
9] Paweł Botor (O&G) + / +
10] Kamil Śmigielski (WE) - / +
11] Mikołaj Tabor (Ska) + / +
12] Michał Szlanta (Dwf) + / +
13] Adam Mikulski (DE) - / +
14] Witek Matusiak (ChW) - / +
15] Tomasz Kmiotek (Emp) + / +
16] Przemysław Preiss (ChDf) + / +
17] Jakub Serafin (Liz)+ / +
18] Jakub Polkowski (O&G) + / +

Lista rezerwowa / Reserve list:
1] Zbigniew Poziomka
2] Jan Mielczarski
3] Adrian Kaczyński
4]

Challenge/Paringi do 1 bitwy / Stół: | Challanges / Pairs for the 1st battle / Table:
1] SNOW PLAIN - Tomasz Kmiotek (Emp) vs Jakub Polkowski (O&G) (Challange)
2] BADLANDS - Mikołaj Bołtuć (WE) vs Przemysław Preiss (ChDf)
3] DESERT - Michał Szlanta (Dwf) vs Adam Mikulski (DE)
4] LAVA - Paweł Botor (O&G) vs Tomasz Beszczyński (VC) (Challange)
5] SANDS OF TIME - Jakub Adamski (WE) vs Witek Matusiak (ChW)
6] SWAMPLAND - Jakub Serafin (Liz) vs Mikołaj Tabor (Ska) (Challange)
7] COBBLESTONE - Janusz Szlanta (Bre) vs Przemysław Ziemkiewicz (Dwf) (Challange)
8] GRASSLAND - Bartek Szenk (Dwf) vs Artur Schodowski (HE)
9] DIRTY ROADS - Kamil Śmigielski (WE) vs Janusz Zemanek (Emp)