AKCJA CHWACKA ESKALACJA vol.2
Warhammer Fantasy Battle 6th ed Tournament

AKCJA CHWACKA ESKALACJA vol.2

Format:
3 bitwy: Eskalacja - 1 bitwa 1300 pkt., 2 bitwa 1800 pkt., 3 bitwa 2300 pkt., scenariusz Pitched Battle.

Format:
3 battles: Escalation - 1st battle 1300 pts., 2nd battle 1800 pts., 3rd battle 2300 pts., Pitched Battle scenario.

Termin i miejsce:
14 grudnia 2019 - może się zmienić - będzie potwierdzony we wrześniu!
KONSTANCIŃSKI DOM KULTURY
Adres: ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna
facebook

Date and place:
December 14th, 2019 - in may change - to be confirmed on Septebmer
KONSTANCIN COMMUNITY CENTRE
Address: ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna
facebook

Sponsorzy nagród | Sponsors of prizes :

Borpolka

FGB

Urbanmatz

Zasady:
Warhammer Fantasy Battles 6th edition ArmyBuilder, RB, errata, annual FAQ, FAQ armijne.

Termin nadsyłania rozpisek i zdjęć armii - na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem imprezy na adres contact@battle-reports.org

Rules:
Warhammer Fantasy Battles 6th edition Army books, RB, errata, annual FAQ, Army FAQs.

Army lists and army photos must be sent in to contact@battle-reports.org at least 14 days before the event.

Ograniczenia:
- korzystamy z najnowszych podręczników 6ed,
- nie wystawiamy specjalnych bohaterów,
- nie wystawiamy armii z SoC, ani dodatkowych army listów,
- nie korzystamy z jednostek DoW, chyba że jest to samotna armia DoW,
- korzystamy z trial rules do lorów magii z chronicles 2004,
- korzystamy z mutacji chaosu z chronicles 2004 - wliczają się do limitu magicznych przedmiotów i muszą być odwzorowane na modelu.

Dodatkowe interpretacje zasad znajdują się pod adresem: http://www.fallensun.pl/forum_topic.php?nr=23

Limitations:
- we use the latest 6ed army books,
- we do not field armies from SoC, nor any additional army lists,
- we do not field special characters,
- we do not use DoW units, except in a full DoW army,
- we use trial rules for lore of magic from chronicles 2004,
- we use the chaos mutations from chronicles 2004 - they count towards the limit of magic items and must be represented on the model.

Additional interpretations of the rules can be found at: http://www.fallensun.pl/forum_topic.php?nr=23

Wpisowe:
55zł. Uwaga! Ze względu na wymagania Domu Kultury i organizacyjne wpisowe jest płatne z góry na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem imprezy na konto Domu Kultury.
UWAGA! LIMIT UCZESTNIKÓW TO 20 GRACZY!
Dane do przelewu:
Przelew z opisem "Wpisowe za udział w konkursie gry planszowe - Imię i nazwisko uczestników" proszę robić na rachunek bankowy KDK: Bank Spółdzielczy O/Konstancin- Jeziorna nr 91 8002 0004 0200 1544 2002 0001

Entry fee:
55PLN. Attention! Due to the requirements of the Community Centre, and to ease the process of organisation, payment has to be made at least 21 days before the event into the account of the Cultural Centre.
ATTENTION! LIMIT OF PARTICIPANTS IS 20 PLAYERS!
Bank transfer details:
Please title the transfer "Entry fee for participation in the board games competition - Name and surnames of both participants". Please make the transfer into the following bank account: KDK: Bank Spółdzielczy O / Konstancin-Jeziorna PL91 8002 0004 0200 1544 2002 0001

Wymagania:
Full Painted + NoProx + WYSIWYG. Osób które nie brały udziału we wcześniejszych rozgrywkach Oldhammerowych mają obowiązek przesłać zdjęcia swoich armii w celu weryfikacji.

Uczestnictwo oznacza automatyczną zgodę na publikację zdjęć swoich figurek/osoby w galerii imprezy oraz na stronach domu kultury jak i powiązanych.

SUPER ISTOTNE!!! Kawa będzie z kapsułek - prosiłbym o przyniesienie ze sobą swoich kubków!

Requirements:
Fully Painted + No Proxy + WYSIWYG. Players who have not participated in earlier Oldhammer events are required to send photos of their armies for verification..

By participating you agree to the publication of photos of your miniatures / all contestants in the event gallery and on the pages of the Community Centre, as well as related ones.

SUPER IMPORTANT !!! Coffee will be from capsules - you should bring your own mug!

System punktacyjny liczymy w/g tabelki z uwzględnieniem: (Zwycięzca - Przegrany)
Różnica w małych punktach Duże punkty

We use the following scoring system: (Winner - Loser)

Difference in small points. Big points

1 bitwa / 1st battle
0 - 99   10 : 10
100 - 199   11 : 9
200 - 299   12 : 8
300 - 399   13 : 7
400 - 499   14 : 6
500 - 699   15 : 5
600 - 699   16 : 4
700 - 799   17 : 3
800 - 899   18 : 2
900 - 999   19 : 1
1000+   20 : 0

2 bitwa / 2nd battle
0 - 143   10:10
144 - 287   11:9
288 - 431   12:8
432 - 575   13:7
576 - 719   14:6
720 - 863   15:5
864 - 1007   16:4
1008 - 1151   17:3
1152 - 1295   18:2
1296 - 1439   19:1
1440+   20:0

3 bitwa / 3rd battle
0 - 183   10:10
184 - 367   11:9
368 - 551   12:8
552 - 735   13:7
736 - 919   14:6
920 - 1103   15:5
1104 - 1287   16:4
1288 - 1471   17:3
1472 - 1655   18:2
1656 - 1839   19:1
1840 +   20:0

Punkty karne tabeli:
-1 punkt brak kostek/linijek akcesoriów do gry,
-1 punkt brak papierowego AB, (może być ksero),
-1 punkt za nie przysłanie rostera w terminie,
-1 punkt za brak movement tray’ów dla oddziałów piechoty
-x punktów za przeciąganie bitwy

Niepomalowane modele lub takie z brakiem wysiwyg'u - ściągamy figurki ze stołu. (Koniecznie, ustal przed turniejem wysiwyg jeśli masz choć najmniejsze wątpliwości, tak samo z malowaniem).

Penalty points:
-1 point no dice/ tape measures / accessories for the game,
-1 point no paper AB, (can be photocopied),
-1 point for not sending the roster on time,
-1 point for a lack of movement trays for infantry units,
-x points for dragging out the battle

Unpainted models or those without wysiwyg - will be taken off the table. (If you have any doubts whether a miniature meets the wysiwyg/painting requirements - send photos of it before the tournament).

Nagrody:
Przewidziane są nagrody rozlosowane wśród uczestników.

Awards:
There are prizes drawn among the participants.

Plan imprezy / Event plan:
8:00 - 11:30 - 1 bitwa / 1st battle
11:40 - 15:10 - 2 bitwa / 2nd battle
15:20 - 18:50 - 3 bitwa / 3rd battle
19:00 - rozdanie nagród i zakończenie imprezy / drawing of prizes and closing of the event

Uczestnicy: WPŁATA / ROZPISKA | Participants: PAYMENT / ROOSTER
1] Mikołaj Bołtuć
2] Tomasz Beszczyński
3] Bartek Szenk
4] Janusz Szlanta
5] Artur Schodowski
6] Przemysław Ziemkiewicz
7] Jakub Adamski
8] Janusz Zemanek
9] Paweł Botor
10] Jarosław Westermark
11] Mikołaj Tabor
12] Przemysław Szymusik
13] Jakub Jesiotr
14] Adam Mikulski
15] Witek Matusiak
16] Tomasz Kmiotek
17] Przemysław Preiss
18] Jakub Serafin
19] Kamil Śmigielski
20] Jakub Polkowski

Lista rezerwowa / Reserve list:
1] Michał Szlanta
2] Zbigniew Poziomka
3] Jan Mielczarski
4] Grzegorz Tartas
5] Adrian Kaczyński
6]

Challenge/Paringi do 1 bitwy / Stół: | Challanges / Pairs for the 1st battle / Table:
1] SNOW PLAIN - Tomasz Kmiotek vs Jakub Polkowski (Challange)
2] BADLANDS - Witek Matusiak vs Jarosław Westermark (Challange)
3] DESERT -
4] LAVA - Paweł Botor vs Tomasz Beszczyński (Challange)
5] SANDS OF TIME -
6] SWAMPLAND -
7] COBBLESTONE - Janusz Szlanta vs Przemysław Ziemkiewicz (Challange)
8] GRASSLAND -
9] DIRTY ROADS -
10] GRASSLAND 2 -