RADA PAR PARADA vol.3 - Turniej Warhammer Fantasy Battle 6th ed
Warhammer Fantasy Battle 6th ed Tournament

RADA PAR PARADA vol.3

Format:
Turniej par, 2 * 1250 pts. Gramy 3 bitwy, scenariusz Pitched Battle.

Format:
Doubles tournament, 2 * 1250 pts. 3 battles per team, Pitched Battle scenario.

Strona na facebook wydarzenia:
RADA PAR PARADA VOL.3

Facebook event page:
RADA PAR PARADA VOL.3

Termin i miejsce:
14 maja 2022
KONSTANCIŃSKI DOM KULTURY
Adres: ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna
facebook

Date and place:
May 14th, 2022
KONSTANCIN COMMUNITY CENTRE
Address: ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna
facebook

Rozpiski | Rosters:
KLIKNIJ, ŻEBY POBRAĆ | CLICK TO DOWNLOAD

Sponsorzy nagród | Sponsors of prizes :

Borpolka

Copernicus Corporation

Urbanmatz

Stagraf

MSG

Bio Tap

Encobertura

Rada Par Parada vol.3 summary video

Rada Par Parada vol.3 teaser video

Wyniki turnieju

Miejsce/Standing Para/Pair Armie/Armies Małe zdobyte/Small gained Duże zdobyte/Big gained
1Jarek Westermark / Maksymilian SzycSkv / DE355841
2Jakub Serafin / Marcin SeroczyńskiHoCh / Skv314740
3Zbigniew Poziomka / Player XHE / WE163435
4Przemysław Preiss / Grzegorz Tartas ChDf / O&G123733
5Jakub Jesiotr / Bartosz PawłowskiEmp / Bre107833
6Kamil Śmigielski / Adam MikulskiWE / HE53132
7Witold Matusiak / Szymon SowińskiSkv / Liz28330
8Adam Kaźmierczak / Jakub WróblewskiHoCh / WE17730
9Przemysław Ziemkiewicz / Janusz ZemanekHoCh / Emp4630
10Norbet Majewski / Paweł KotuniaVC / WE-5330
11Mikołaj Boltuć / Adam K. Df / Emp-11830
12Janusz Szlanta / Michał Szlanta Liz / Df-35029
13Przemysław Szymusik / Robert Zaborowski WE / Df-52928
14Przemysław Powierża / Piotr LudwiniakDf / OK-195225
15Bartłomiej Szenk / Sebastian Suski Ksv / Emp-332620
16Łukasz Jaworowski / Paweł MichałowskiDf / HE-536314

1 bitwa / 1st battle

Stół
Table
Para
Pair
Armie
Armies
Małe zdobyte
Small gained
Małe stracone
Small lost
Różnica małych
Small difference
Duże zdobyte
Big gained
1 Przemysław Ziemkiewicz / Janusz Zemanek HoCh / Emp 297 2789 -2492 2
1 Jarek Westermark / Maksymilian Szyc Skv / DE 2789 297 2492 18
2 Bartłomiej Szenk / Sebastian Suski Ksv / Emp 1167 2167 -1000 7
2 Zbigniew Poziomka / Player X HE / WE 2167 1167 1000 13
3 Jakub Jesiotr / Bartosz Pawłowski Emp / Bre 1374 100 1274 14
3 Adam Kaźmierczak / Jakub Wróblewski HoCh / WE 100 1374 -1274 6
4 Łukasz Jaworowski / Paweł Michałowski Df / HE 597 2177 -1580 5
4 Jakub Serafin / Marcin Seroczyński HoCh / Skv 2177 597 1580 15
5 Przemysław Szymusik / Robert Zaborowski WE / Df 1388 1700 -312 9
5 Przemysław Preiss / Grzegorz Tartas ChDf / O&G 1700 1388 312 11
6 Kamil Śmigielski / Adam Mikulski WE / HE 1598 1178 420 11
6 Janusz Szlanta / Michał Szlanta Liz / Df 1178 1598 -420 9
7 Witold Matusiak / Szymon Sowiński Skv / Liz 1647 902 745 12
7 Norbet Majewski / Paweł Kotunia VC / WE 902 1647 -745 8
8 Mikołaj Boltuć / Adam K. Df / Emp 890 566 324 11
8 Przemysław Powierża / Piotr Ludwiniak Df / OK 566 890 -324 9

2 bitwa / 2nd battle

Stół
Table
Para
Pair
Armie
Armies
Małe zdobyte
Small gained
Małe stracone
Small lost
Różnica małych
Small difference
Duże zdobyte
Big gained
1 Jarek Westermark / Maksymilian Szyc Skv / DE 739 660 79 10
1 Jakub Serafin / Marcin Seroczyński HoCh / Skv 660 739 -79 10
2 Jakub Jesiotr / Bartosz Pawłowski Emp / Bre 830 2451 -1621 5
2 Zbigniew Poziomka / Player X HE / WE 2451 830 1621 15
3 Witold Matusiak / Szymon Sowiński Skv / Liz 1998 814 1184 13
3 Kamil Śmigielski / Adam Mikulski WE / HE 814 1998 -1184 7
4 Mikołaj Boltuć / Adam K. Df / Emp 940 1457 -517 9
4 Przemysław Preiss / Grzegorz Tartas ChDf / O&G 1457 940 517 11
5 Przemysław Szymusik / Robert Zaborowski WE / Df 1092 889 203 10
5 Przemysław Powierża / Piotr Ludwiniak Df / OK 889 1092 -203 10
6 Janusz Szlanta / Michał Szlanta Liz / Df 853 1953 -1100 7
6 Norbet Majewski / Paweł Kotunia VC / WE 1953 853 1100 13
7 Bartłomiej Szenk / Sebastian Suski Ksv / Emp 1251 2282 -1031 7
7 Adam Kaźmierczak / Jakub Wróblewski HoCh / WE 2282 1251 1031 13
8 Łukasz Jaworowski / Paweł Michałowski Df / HE 242 2855 -2613 2
8 Przemysław Ziemkiewicz / Janusz Zemanek HoCh / Emp 2855 242 2613 18

3 bitwa / 3rd battle

Stół
Table
Para
Pair
Armie
Armies
Małe zdobyte
Small gained
Małe stracone
Small lost
Różnica małych
Small difference
Duże zdobyte
Big gained
1 Zbigniew Poziomka / Player X HE / WE 480 1457 -977 7
1 Jarek Westermark / Maksymilian Szyc Skv / DE 1457 480 977 13
2 Witold Matusiak / Szymon Sowiński Skv / Liz 490 2136 -1646 5
2 Jakub Serafin / Marcin Seroczyński HoCh / Skv 2136 490 1646 15
3 Przemysław Preiss / Grzegorz Tartas ChDf / O&G 867 459 408 11
3 Norbet Majewski / Paweł Kotunia VC / WE 459 867 -408 9
4 Przemysław Ziemkiewicz / Janusz Zemanek HoCh / Emp 355 430 -75 10
4 Mikołaj Boltuć / Adam K. Df / Emp 430 355 75 10
5 Przemysław Szymusik / Robert Zaborowski WE / Df 1140 1560 -420 9
5 Adam Kaźmierczak / Jakub Wróblewski HoCh / WE 1560 1140 420 11
6 Jakub Jesiotr / Bartosz Pawłowski Emp / Bre 1926 501 1425 14
6 Przemysław Powierża / Piotr Ludwiniak Df / OK 501 1926 -1425 6
7 Kamil Śmigielski / Adam Mikulski WE / HE 2116 821 1295 14
7 Bartłomiej Szenk / Sebastian Suski Ksv / Emp 821 2116 -1295 6
8 Janusz Szlanta / Michał Szlanta Liz / Df 2163 993 1170 13
8 Łukasz Jaworowski / Paweł Michałowski Df / HE 993 2163 -1170 7

Galeria zdjęć / Photo gallery:

Zasady:
Warhammer Fantasy Battles 6th edition ArmyBuilder, RB, errata, annual FAQ, FAQ armijne.

Zawodnicy zgłaszają się parami. Termin nadsyłania rozpisek i zdjęć armii - na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem imprezy na adres contact@battle-reports.org

Rules:
Warhammer Fantasy Battles 6th edition Army books, RB, errata, annual FAQ, Army FAQs.

Players compete in pairs. Army lists and army photos must be sent in to contact@battle-reports.org at least 14 days before the event.

Uściślenia co do grania w parach:
- nie można dublować armii,
- nie można dublować magicznych przedmiotów poza dispell scroll / power stone,
- nie można rzucać czarów/strzelać w jednostki sojusznicze,
- nie można brać Ld od bohaterów z sojuszniczej frakcji, ani dołączać bohaterów do oddziałów sojusznika,
- sztandar armii sojuszniczej nie daje przerzutów drugiej armii,
- nie można korzystać z kości power'a generowanych przez sojuszników. Bazowe 2 kości można wykorzystać dowolnie,
- oddziały sojusznicze dla celów psychologii(panika, itd.) i proximity liczą się jak jednostki własne.

Clarifications regarding playing in pairs:
- both team members cannot choose the same army,
- you cannot double magic items, except dispell scrolls/power stones,
- you cannot cast spells/shoot at allied units,
- you cannot test against the Leadership of allied heroes, characters cannot join allied units
- an army battle standard bearer of the allied army (if present) does not give the second army’s units re-rolls,
- wizards cannot use power dice generated by allies. The 2 basic dice can be used freely by both armies,
- for psychology (panic, etc.) and proximity purposes, allied units count as own units.

Ograniczenia:
- korzystamy z najnowszych podręczników 6ed,
- nie wystawiamy specjalnych bohaterów,
- nie wystawiamy armii z SoC, ani dodatkowych army listów,
- nie korzystamy z jednostek DoW, chyba że jest to pełna armia DoW,
- korzystamy z trial rules do lorów magii z chronicles 2004,
- korzystamy z mutacji chaosu z chronicles 2004 - wliczają się do limitu magicznych przedmiotów i muszą być odwzorowane na modelu.

Dodatkowe interpretacje zasad znajdują się pod adresem: http://www.fallensun.pl/forum_topic.php?nr=23

Limitations:
- we use the latest 6ed army books,
- we do not field armies from SoC, nor any additional army lists,
- we do not field special characters,
- we do not use DoW units, except in a full DoW army,
- we use trial rules for lore of magic from chronicles 2004,
- we use the chaos mutations from chronicles 2004 - they count towards the limit of magic items and must be represented on the model.

Additional interpretations of the rules can be found at: http://www.fallensun.pl/forum_topic.php?nr=23

Wpisowe:
120zł od pary. Uwaga! Ze względu na wymagania Domu Kultury i organizacyjne wpisowe jest płatne z góry na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem imprezy na konto Domu Kultury.
UWAGA! LIMIT UCZESTNIKÓW TO 16 PAR!
Dane do przelewu:
Przelew z opisem "Turnieju Gier Bitewnych 14.05 - Imię i nazwisko uczestników" proszę robić na rachunek bankowy KDK: Bank Spółdzielczy O/Konstancin- Jeziorna nr 04 80020004 0200 1544 2002 0112

Entry fee:
PLN 120 per pair. Attention! Due to the requirements of the Community Centre, and to ease the process of organisation, payment has to be made at least 21 days before the event into the account of the Cultural Centre.
ATTENTION! LIMIT OF PARTICIPANTS IS 16 PAIRS!
Bank transfer details:
Please title the transfer "Turnieju Gier Bitewnych 14.05 - Name and surnames of both participants". Please make the transfer into the following bank account: KDK: Bank Spółdzielczy O / Konstancin-Jeziorna PL04 80020004 0200 1544 2002 0112

Wymagania:
Full Painted + NoProx + WYSIWYG. Osób które nie brały udziału we wcześniejszych rozgrywkach Oldhammerowych mają obowiązek przesłać zdjęcia swoich armii w celu weryfikacji.

Uczestnictwo oznacza automatyczną zgodę na publikację zdjęć swoich figurek/osoby w galerii imprezy oraz na stronach domu kultury jak i powiązanych.

SUPER ISTOTNE!!! Kawa będzie z kapsułek - prosiłbym o przyniesienie ze sobą swoich kubków i łyżek!

Requirements:
Fully Painted + No Proxy + WYSIWYG. Players who have not participated in earlier Oldhammer events are required to send photos of their armies for verification..

By participating you agree to the publication of photos of your miniatures / all contestants in the event gallery and on the pages of the Community Centre, as well as related ones.

SUPER IMPORTANT !!! Coffee will be from capsules - you should bring your own mug and a spoon!

System punktacyjny liczymy w/g tabelki z uwzględnieniem: (Zwycięzca - Przegrany)
Różnica w małych punktach Duże punkty

We use the following scoring system: (Winner - Loser)
Difference in small points. Big points

0 - 309 10:10
310 - 619 11:9
620 - 929 12:8
930 - 1239 13:7
1240 - 1549 14:6
1550 - 1859 15:5
1860 - 2169 16:4
2170 - 2479 17:3
2480 - 2789 18:2
2790 - 3099 19:1
3100+ 20:0

Punkty karne tabeli:
-1 punkt brak kostek/linijek akcesoriów do gry,
-1 punkt brak papierowego AB, (może być ksero),
-1 punkt za nie przysłanie rostera w terminie,
-1 punkt za brak movement tray’ów dla oddziałów piechoty
-x punktów za przeciąganie bitwy

Niepomalowane modele lub takie z brakiem wysiwyg'u - ściągamy figurki ze stołu. (Koniecznie, ustal przed turniejem wysiwyg jeśli masz choć najmniejsze wątpliwości, tak samo z malowaniem).

Penalty points:
-1 point no dice/ tape measures / accessories for the game,
-1 point no paper AB, (can be photocopied),
-1 point for not sending the roster on time,
-1 point for a lack of movement trays for infantry units,
-x points for dragging out the battle

Unpainted models or those without wysiwyg - will be taken off the table. (If you have any doubts whether a miniature meets the wysiwyg/painting requirements - send photos of it before the tournament).

Nagrody:
Przewidziane są nagrody rozlosowane wśród uczestników.

Awards:
There are prizes drawn among the participants.

Plan imprezy / Event plan:
8:00 - 11:30 - 1 bitwa / 1st battle
11:40 - 15:10 - 2 bitwa / 2nd battle
15:20 - 18:50 - 3 bitwa / 3rd battle
19:00 - rozdanie nagród i zakończenie imprezy / drawing of prizes and closing of the event

Uczestnicy: WPŁATA / ROZPISKA | Participants: PAYMENT / ROOSTER
1] Łukasz Jaworowski / Paweł Michałowski (Df / HE) + / +
2] Przemysław Ziemkiewicz / Janusz Zemanek (HoCh / DE) + / +
3] Jarek Westermark / Maksymilian Szyc (Skv / DE) + / +
4] Jakub Jesiotr / Bartosz Pawłowski (Emp / Bre) + / +
5] Adam Kaźmierczak / Jakub Wróblewski (HoCh / WE) + / +
6] Jakub Serafin / Marcin Seroczyński (HoCh / Skv) + / +
7] Mikołaj Boltuć / Adam K. (Df / Emp) + / +
8] Przemysław Szymusik / Robert Zaborowski (WE / Df) + / +
9] Bartłomiej Szenk / Sebastian Suski (Ksv / Emp) + / +
10] Kamil Śmigielski / Adam Mikulski (WE / HE) + / +
11] Janusz Szlanta / Michał Szlanta (Liz / Df) + / +
12] Norbet Majewski / Paweł Kotunia (VC / WE) + / +
13] Zbigniew Poziomka / Player X (HE / WE) + / +
14] Przemysław Preiss / Grzegorz Tartas (ChDf / O&G) + / +
15] Witold Matusiak / Szymon Sowiński (Skv / Liz) + / +
16] Przemysław Powierża / Piotr Ludwiniak (Df / OK) + / +

Challenge/Paringi do 1 bitwy / Stół: | Challanges / Pairs for the 1st battle / Table:
1] Jarek Westermark / Maksymilian Szyc vs Przemysław Ziemkiewicz / Janusz Zemanek
2] Bartłomiej Szenk / Sebastian Suski vs Zbigniew Poziomka / -
3] Jakub Jesiotr / Bartosz Pawłowski vs Adam Kaźmierczak / Jakub Wróblewski
4] Łukasz Jaworowski / Paweł Michałowski vs Jakub Serafin / Marcin Seroczyński
5] Przemysław Szymusik / Robert Zaborowski vs Przemysław Preiss / Grzegorz Tartas
6] Kamil Śmigielski / Adam Mikulski vs Janusz Szlanta / Michał Szlanta
7] Witold Matusiak / Szymon Sowiński vs Norbet Majewski / Paweł Kotunia
8] Mikołaj Boltuć / Adam K. vs Przemysław Powierża / Piotr Ludwiniak